VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Địa chỉ: Số 332 Đường Quang Trung - Phương 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 38943830 - Fax: (84.8) 38941929 Email: govap@tphcm.gov.vn Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thị Minh Tâm

  01/09/2016 | 6670

  Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính Kế hoạch quận Gò Vấp có chức năng tham mưu cho UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; tổng hợp. 1. Công tác Tài chính:    - Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.    - Điều hành, quản lý thu chi ngân sách đúng quy định của nhà nước.

  16/12/2010 | 6933

  Thanh tra quận Thanh tra Quận là cơ quan trực thuộc UBND quận, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành của Thanh tra Thành phố. Thanh tra Quận có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thanh tra công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu...

  16/12/2010 | 2

  Thanh tra Xây dựng Thanh tra xây dựng quận là cơ quan trực thuộc UBND quận, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành của Sở Xây Dựng.

  16/12/2010 | 8447

  Tin đã đưa
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường

  16/12/2010 | 23480

 • Phòng Quản lý Đô thị

  16/12/2010 | 14423

 • Phòng Y tế

  16/12/2010 | 5415

 • Phòng Tư pháp

  16/12/2010 | 10170

 • Phòng Kinh tế

  16/12/2010 | 7636

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo

  16/12/2010 | 14134