DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XII
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
STT

ẢNH

HỌ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

1

Sử Ngọc Anh

Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy

2

Nguyễn Trí Dũng

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

Chủ tịch HĐND Quận

3

Nguyễn Thị Thanh Vân

Phó Bí thư Quận ủy
Chủ tịch UBND Quận

4

Thân Trọng Minh

UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận

5

Hoàng Thị Kim Thu

UVTV Quận ủy - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy
Trưởng Ban Pháp chế HĐND Quận

6

Phạm Thị Thúy Hà

UVTV Quận ủy
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

7

Trần Thị Thanh Nhàn

UVTV Quận ủy

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

HĐND Quận

8

Lê Hoài Phong 

Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng Công an Quận

9

Nguyễn Hữu Nghĩa

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Chủ tịch UBND Quận

10

Trần Văn Quyết

Ủy viên Ban thường vụ

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

11

Lê Thị Kim Hạnh

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Chủ tịch HĐND Quận

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban thường vụ,

Phó Chủ tịch UBND Quận

13

Trần Ngọc Phượng

Ủy viên Ban thường vụ

Bí thư Đảng ủy Phường 5

14

Đỗ Anh Khang

Quận ủy viên

Phó Chủ tịch UBND Quận

15

Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Quận ủy viên

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận

16

Đào Thị Hồng Hạnh

Quận ủy viên

Trưởng phòng LĐTB-XH Quận

17

Nguyễn Thị Bạch Yến

Quận ủy viên

Chủ tịch LĐLĐ Quận

18

Trần Đăng Tân

Quận ủy viên

Chánh án Tòa án Nhân dân Quận

19

Phạm Thị Thanh Nhàn

Quận ủy viên

Chánh thanh tra Quận

20

Nguyễn Quỳnh Lan

Quận ủy viên

Viện trưởng VKS Nhân dân Quận

21

Nguyễn Thị Lan

Quận ủy viên
Chủ tịch Hội LHPN Quận

22

Nguyễn Ngọc Anh

Quận ủy viên
Chánh Văn phòng Quận Ủy

23

Ngô Hệ Chính

Quận ủy viên

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận

24

Đào Thị My Thư

Quận ủy viên

Bí thư Đảng ủy Phường 14

25

Lê Thị Kim Thủy

Quận ủy viên

Trưởng phòng Nội vu

26

Nguyễn Hữu Nam

Quận ủy viên

Trưởng phòng QLĐT

27

Nguyễn Thanh Thủy

Quận ủy viên

Trưởng phòng GDĐT

28

Phan Tiến Duẩn

Quận ủy viên

Chính trị viên BCH Quân sự Quận

29

Tô Đình Triệu

Quận ủy viên

Bí thư Đảng ủy Phường 8

30

Lâm Thị Hồng Phúc

Quận ủy viên

Trưởng phòng TNMT

31

Nguyễn Khả Chính

Quận ủy viên
Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch UBND Phường 10

32

Ngô Đình Lưu Tiếng

Quận ủy viên

Bí thư Quận đoàn

33

 

Hồ Văn Thân

 

Quận Ủy viên
Phó Trưởng Công an Quận

34

 

Huỳnh Thanh Tuyến

 

Quận Ủy viên
Bí thư Đảng ủy Phường 16

35

 

Phùng Kiên Giang

 

Quận Ủy viên
Bí thư Đảng ủy Phường 4

36

 

Nguyễn Thị Hà

 

Quận Ủy viên
Bí thư Đảng ủy Phường 12

37

 

Nguyễn Chí Kiên

 

Quận Ủy viên
Bí thư Đảng ủy Phường 3

38

 

Lê Bích Thảo

 

Quận Ủy viên
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế

39

 

Bùi Thị Như Hoa

 

Quận Ủy viên
Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND Phường 17

40

 

Võ Đại Thắng

 

Quận Ủy viên
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy