DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XII
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
STT

ẢNH

HỌ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

1

Sử Ngọc Anh

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Trí Dũng

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

4

Thân Trọng Minh

UVTV Quận ủy,

Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận

5

Hoàng Thị Kim Thu

UVTV Quận ủy,

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy

6

Phạm Thị Thúy Hà

UVTV Quận ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

7

Trần Thị Thanh Nhàn

UVTV Quận ủy,

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

8

Lê Hoài Phong 

UVTV Quận ủy, Trưởng Công an Quận

9

 

 

 

10

Trần Văn Quyết

UVTV Quận ủy,

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Quận

11

Lê Thị Kim Hạnh

UVTV Quận ủy, Chánh Văn Phòng Quận ủy

12

Nguyễn Thị Thu Hà

UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

13

Trần Ngọc Phượng

UVTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 5

14

Đỗ Anh Khang

Quận ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND Quận

15

Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Quận ủy viên,

Chánh Văn phòng UBND Quận

16

Đào Thị Hồng Hạnh

Quận ủy viên,

Trưởng phòng LĐTB-XH Quận

17

Nguyễn Thị Bạch Yến

Quận ủy viên,

Chủ tịch LĐLĐ Quận

18

Trần Đăng Tân

Quận ủy viên,

Chánh án Tòa án Nhân dân Quận

19

Phạm Thị Thanh Nhàn

Quận ủy viên,

Chánh thanh tra Quận

20

Nguyễn Quỳnh Lan

Quận ủy viên,

Viện trưởng VKS Nhân dân Quận

21

Nguyễn Thị Lan

Quận ủy viên,
Chủ tịch Hội LHPN Quận

22

Nguyễn Ngọc Anh

Quận ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND Quận

23

Ngô Hệ Chính

Quận ủy viên

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận

24

Đào Thị My Thư

Quận ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND Quận

25

Lê Thị Kim Thủy

Quận ủy viên,

Trưởng phòng Nội vu

26

Nguyễn Hữu Nam

Quận ủy viên,

Trưởng phòng QLĐT

27

Nguyễn Thanh Thủy

Quận ủy viên,

Trưởng phòng GDĐT

28

Phan Tiến Duẩn

Quận ủy viên,

Chính trị viên BCH Quân sự Quận

29

Tô Đình Triệu

Quận ủy viên,

Bí thư Đảng ủy Phường 8

30

Lâm Thị Hồng Phúc

Quận ủy viên,

Trưởng phòng TNMT

31

Nguyễn Khả Chính

Quận ủy viên,
Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch UBND Phường 10

32

Ngô Đình Lưu Tiếng

Quận ủy viên,

Bí thư Quận đoàn

33

 

Hồ Văn Thân

 

Quận Ủy viên,
Phó Trưởng Công an Quận

34

 

Huỳnh Thanh Tuyến

 

Quận Ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Phường 16

35

 

Phùng Kiên Giang

 

Quận Ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Phường 4

36

 

Nguyễn Thị Hà

 

Quận Ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Phường 12

37

 

Nguyễn Chí Kiên

 

Quận Ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Phường 3

38

 

Lê Bích Thảo

 

Quận Ủy viên,
Chi cục Trưởng Chi cục Thuế

39

 

Bùi Thị Như Hoa

 

Quận Ủy viên,
Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND Phường 17

40

 

Võ Đại Thắng

 

Quận Ủy viên,
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy