DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XII
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
STT

ẢNH

HỌ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

1

Sử Ngọc Anh

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Trí Dũng

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

4

Thân Trọng Minh

UVTV Quận ủy,

Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận

5

Hoàng Thị Kim Thu

UVTV Quận ủy,

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy

6

Phạm Thị Thúy Hà

UVTV Quận ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

7

Trần Thị Thanh Nhàn

UVTV Quận ủy,

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

8

Thái Thanh Xuân 

UVTV Quận ủy, Trưởng Công an Quận

9

Lê Thị Kim Hạnh

UVTV Quận ủy, Chánh Văn Phòng Quận ủy

10

Nguyễn Thị Thu Hà

UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

11

Trần Ngọc Phượng

UVTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 5

12

Đỗ Anh Khang

UVTV Quận ủy,

Phó Chủ tịch UBND Quận

13

Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Quận ủy viên,

Chánh Văn phòng UBND Quận

14 Võ Quốc Trường Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận

15

Đào Thị Hồng Hạnh

Quận ủy viên,

Chủ tịch LĐLĐ Quận

16

Nguyễn Thị Bạch Yến

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 8

 

17

Trần Đăng Tân

Quận ủy viên,

Chánh án Tòa án Nhân dân Quận

18

Phạm Thị Thanh Nhàn

Quận ủy viên,

Chánh thanh tra Quận

19

Nguyễn Quỳnh Lan

Quận ủy viên,

Viện trưởng VKS Nhân dân Quận

20

Nguyễn Thị Lan

Quận ủy viên,
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận

21

Nguyễn Ngọc Anh

Quận ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND Quận

22

Ngô Hệ Chính

Quận ủy viên

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận

23

Đào Thị My Thư

Quận ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND Quận

24

Lê Thị Kim Thủy

Quận ủy viên,

Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

25

Nguyễn Hữu Nam

Quận ủy viên,

Trưởng phòng QLĐT

26

Nguyễn Thanh Thủy

Quận ủy viên,

Trưởng phòng Nội vụ

27

Phan Tiến Duẩn

Quận ủy viên,

Chính trị viên BCH Quân sự Quận

28

Tô Đình Triệu

Quận ủy viên,

Bí thư Đảng ủy Phường 3

29

Lâm Thị Hồng Phúc

Quận ủy viên,

Trưởng phòng TNMT

30

Nguyễn Khả Chính

Quận ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Phường 14

31

Ngô Đình Lưu Tiếng

Quận ủy viên,

Bí thư Quận đoàn

32

 

Hồ Văn Thân

 

Quận ủy viên,
Phó Trưởng Công an Quận

33

 

Huỳnh Thanh Tuyến

 

Quận ủy viên,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

34

 

Phùng Kiên Giang

 

Quận ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Phường 10

35

 

Nguyễn Thị Hà

 

Quận ủy viên,
Phó Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy

36

 

Nguyễn Chí Kiên

 

Quận ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Phường 12

37

 

Lê Bích Thảo

 

Quận ủy viên,
Chi cục Trưởng Chi cục Thuế

38

 

Bùi Thị Như Hoa

 

Quận ủy viên,
Trưởng phòng Kinh tế

39

 

Võ Đại Thắng

 

Quận ủy viên,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy