image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tống số văn bản: 3
STT Tiêu đề Chuyên mục Trích yếu Tải về
1 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
2 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
3 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Giấy tờ phải nộp: + Tờ khai theo mẫu quy định; + Bản chính Giấy chứng sinh.