image Hoạt động Ủy ban nhân dân
(WEBGOVAP) - Ngày 30.3.2018, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước Thành phố năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Xem theo ngày: