THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
8
3
4
8
9

THĂM DÒ Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
Thăm dò ý kiến người dân
1. Thời gian ngồi chờ khi đến nhận kết quả tại nơi trả hồ sơ?
02. Thời gian hẹn trả hồ sơ so với giấy hẹn?03. Công khai các thủ tục04. Hướng dẫn các thủ tục
05. Yêu cầu bổ túc hồ sơ
06. Giải quyết ý kiến trao đổi thông tin
07. Thái độ phục vụ
08. Phương tiện làm việc, môi trường làm việc
THÔNG TIN CÁ NHÂN (KHÔNG BẮT BUỘC)
Họ tên *  
Địa chỉ liên lạc *  
Điện thoại *  
Email  
Số CMND *  
Tên công ty
Địa chỉ (công ty)
Điện thoại (công ty)
Fax (công ty)
Website
Mã xác nhận
Thuế 13 Tháng Mười Hai 2017 5:04:21 SA
Hướng dẫn kê khai, tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017  (14/08/2017)
  
(WEBGOVAP) - Đã qua 5 năm (2012 - 2016) thực hiện chu kỳ ổn định giá tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) số 48/2010/QH12, năm 2017 là năm đầu tiên của chu kỳ ổn định giá tính thuế mới (2017 - 2021). Để giúp người dân hiểu biết và nắm được quy định về kê khai, tính thuế theo ...
Một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2014  (24/03/2015)
Văn bản của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh: Một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính  (10/03/2015)
Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều ...
Văn bản hướng dẫn Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015  (10/03/2015)
Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số nội dung Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chinh phủ hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015)
Công văn số 767/TCT-CS ngày 5/3/2015 về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về Thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn  (10/03/2015)
Công văn số 767/TCT-CS ngày 5/3/2015 về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về Thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn
Thông tư số 128/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai tự quyết toán thếu thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thếu thu nhập doanh nghiệp  (23/12/2009)
Thông tư số 128/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC...
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố  (09/07/2009)
Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009
Công văn của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai công tác đăng ký thuế thu nhập cá nhân qua tổ chức trả thu nhập trong năm 2009.  (22/06/2009)
Công văn số 4853/CT-TTHT ngày 22/6/2009 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tư số 23/2005/TT-BTC hướng dẫn kế hoạch thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính  (25/12/2008)
Thông tư số 23/2005/TT-BTC hướng dẫn kế hoạch thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo...
Quyết định số 7231/QĐ-CT ngày 14/11/2005 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh  (24/12/2008)
Về việc ban hành quy trình thụ lý hồ sơ của các Doanh nghiệp chấm dứt phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Quyết định số 7231/QĐ-CT ngày 14/11/2005

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Go Search