THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
8
3
2
9
4

THĂM DÒ Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
Thăm dò ý kiến người dân
1. Thời gian ngồi chờ khi đến nhận kết quả tại nơi trả hồ sơ?
02. Thời gian hẹn trả hồ sơ so với giấy hẹn?03. Công khai các thủ tục04. Hướng dẫn các thủ tục
05. Yêu cầu bổ túc hồ sơ
06. Giải quyết ý kiến trao đổi thông tin
07. Thái độ phục vụ
08. Phương tiện làm việc, môi trường làm việc
THÔNG TIN CÁ NHÂN (KHÔNG BẮT BUỘC)
Họ tên *  
Địa chỉ liên lạc *  
Điện thoại *  
Email  
Số CMND *  
Tên công ty
Địa chỉ (công ty)
Điện thoại (công ty)
Fax (công ty)
Website
Mã xác nhận
Quản lý Đô thị 13 Tháng Mười Hai 2017 4:54:25 SA
Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND, ngày 17/1/2006 Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP Hồ Chí Minh  (27/12/2010)
Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND
Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND, ngày 17/1/2006 của UBND Thành phố)  (27/12/2010)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kèm theo Quyết định số 04 /2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) ___________ CHƯƠNG ...
Sơ đồ quy trình "một cửa" cấp phép xây dựng"  (27/12/2010)
  
Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố về quản lý và sử dụng lề đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  (27/12/2010)
Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của UBND Thành phố ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn Thành phố  (27/12/2010)
Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của UBND Thành phố
Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (27/12/2010)
Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của UBND Thành phố
Thông tư số 09/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính Phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp  (27/12/2010)
Thông tư số 09/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ xây dựng
Nghị định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam  (27/12/2010)
Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ
Quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố  (27/12/2010)
Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị  (27/12/2010)
Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Go Search