THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
5
7
9
9

THĂM DÒ Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
Thăm dò ý kiến người dân
1. Thời gian ngồi chờ khi đến nhận kết quả tại nơi trả hồ sơ?
02. Thời gian hẹn trả hồ sơ so với giấy hẹn?03. Công khai các thủ tục04. Hướng dẫn các thủ tục
05. Yêu cầu bổ túc hồ sơ
06. Giải quyết ý kiến trao đổi thông tin
07. Thái độ phục vụ
08. Phương tiện làm việc, môi trường làm việc
THÔNG TIN CÁ NHÂN (KHÔNG BẮT BUỘC)
Họ tên *  
Địa chỉ liên lạc *  
Điện thoại *  
Email  
Số CMND *  
Tên công ty
Địa chỉ (công ty)
Điện thoại (công ty)
Fax (công ty)
Website
Mã xác nhận
Cấp giấy chứng nhận về nhà, đất 11 Tháng Mười Hai 2017 6:51:56 CH
Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; đăng ký thế chấp và xóa thế chấp  (02/07/2014)
Từ ngày 1/7/2014, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp thực hiện viêc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thực hiện nhiệm vụ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; đăng ký thế chấp và xóa thế chấp theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số ...
Quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc hợp thửa, tách thửa đất và tài sản gắn liền với đất  (06/05/2013)
  
Để thực hiện thống nhất quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đã ban hành văn bản số 460/UBND-TNMT phân công nhiệm vụ các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện 2 quy trình cấp Giấy chứng nhận: cấp đổi Giấy chứng nhận mà ...
phụ lục 8: Biên nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  (27/12/2010)
phụ lục 8
Phụ lục 7: Giấy ủy quyền  (27/12/2010)
Phụ lục 7
Phụ lục 6: Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất  (27/12/2010)
Phụ lục 6
Phụ lục 5: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, giấy chứng nhận QSHNƠ, giấy chứng nhận QSDĐƠ  (27/12/2010)
Phụ lục 5
Phụ lục 4: Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (27/12/2010)
Phụ lục 4
Phụ lục 3: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (27/12/2010)
Phụ lục 3
Phụ lục 2: Đơn đề nghị đổi lại, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở  (27/12/2010)
Phụ lục 2
Phụ lục 1d: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  (27/12/2010)
Phụ lục 1d

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Go Search