THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
1
6
3
7
9
Thông báo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại 20 Tháng Tư 2018 11:37:34 CH
Thông báo của UBND Quận tại buổi tiếp công dân ngày 13.4.2018  (18/04/2018)
Thông báo Kết luận số 205/TB-TCD tại buổi tiếp công dân ngày 13.4.2018
Thông báo của UBND Quận tại buổi tiếp công dân ngày 11.4.2018  (18/04/2018)
Thông báo Kết luận số 204/TB-TCD tại buổi tiếp công dân ngày 11.4.2018
Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thị Nới và bà Võ Thị Tuyết  (06/10/2017)
Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thị Nới và bà Võ Thị Tuyết
Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thị Nới và bà Võ Thị Tuyết  (06/10/2017)
Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thị Nới và bà Võ Thị Tuyết
Quyết định số 5503/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016  (18/08/2016)
Quyết định số 5503/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận về việc giải quyết khiếu nại của bà Chim Thị Minh
Thông báo kết luận của UBND quận tại buổi tiếp công dân ngày 28/8/2015  (04/09/2015)
  
Thông báo số 03/TB-TCD ngày 4/9/2015
Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân quận tại buổi tiếp công dân ngày 13/3/2015  (20/03/2015)
Thông báo số 18/TB-VP ngày 20/3/2015
Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân quận tại buổi tiếp công dân ngày 9/1/2015  (15/01/2015)
Thông báo số 3/TB-VP ngày 14/1/2015 của UBND quận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 9/1/2015
Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân quận tại buổi tiếp công dân ngày 28/11/2014  (05/12/2014)
Thông báo số 115/TB-VP ngày 4/12/2014
Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân quận tại buổi tiếp công dân ngày 28/11/2014  (04/12/2014)
Thông báo số 115/TB-VP ngày 4/12/2014

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search