THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
2
4
1
Luật khiếu nại tố cáo 20 Tháng Tư 2018 2:23:00 SA
Luật Tiếp công dân năm 2013  (06/11/2015)
Luật số 42/2013/QH13
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo  (10/10/2012)
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại  (10/10/2012)
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011  (05/03/2012)
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011  (01/03/2012)
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011
Luật số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về "Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo"  (29/11/2005)
Luật số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 về khiếu nại tố cáo  (02/12/1998)
Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search