THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
2
0
8
Công tác tư tưởng 20 Tháng Tư 2018 2:21:39 SA
Tư tưởng, tình cảm của Bác Hồ với người cao tuổi Việt Nam  (01/10/2015)
  
“Kính trên, nhường dưới”, “Kính lão, đắc thọ” là một trong những truyền thống lâu đời, nét văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong gia đình, dòng họ, làng xóm, lớp người “cây cao, bóng cả” luôn luôn được kính trọng và lắng nghe; có vai trò quan trọng trong việc kết nối các giá trị truyền thống, là lớp người có công lớn trong sự nghiệp ...
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  (03/08/2015)
  
(TG)-TG trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. I. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam 1. Bối cảnh lịch sử và diễn biến Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước ...
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2015  (04/07/2015)
Hướng dẫn số 22-HD/BTGQU ngày 03/7/2015 của Ban TUyên giáo Quận ủy
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015): Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam theo chỉ dẫn của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh  (20/05/2015)
  
Theo tuyengiao.vn Thứ Hai, 18/5/2015 17:27'(GMT+7) (TG)- Thực hiện những chỉ dẫn của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh về văn hóa, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa trong Đảng, trong xã ...
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (05/05/2015)
Hướng dẫn số 16-HD/BTGQU ngày 05/5/2015 của Ban Tuyên Giáo Quận ủy
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 tạo đà cho tăng trưởng cao hơn  (11/03/2015)
THÔNG TIN THAM KHẢO THÁNG 3/2015 * * * KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014 TẠO ĐÀ CHO TĂNG TRƯỞNG CAO HƠN Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và các địa phương, kinh tế - xã hội ...
Thông tin tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)  (11/03/2015)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015) I. CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ, CHIẾN CÔNG OANH LIỆT CỦA SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1. Bối cảnh quốc tế và trong nước: Sau chiến ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search