SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
3
0
1
Quyết toán NSNN 2010 20 Tháng Tư 2018 2:27:07 SA
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010  (23/06/2011)
Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND quận
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010  (23/06/2011)
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010 (Biểu 21)
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010  (23/06/2011)
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2010 (Biểu 22)
Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010  (23/06/2011)
Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010 (Biểu 23)
Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010  (23/06/2011)
Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010 (Biểu 24)
Quyết toán chi ngân sách cấp quận năm 2010  (23/06/2011)
Quyết toán chi ngân sách cấp quận năm 2010 (Biểu 25)
Quyết toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2010  (23/06/2011)
Quyết toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2010 (Biểu 26)
Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán 2010  (23/06/2011)
Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán 2010 (Biểu 27)
Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp huyện thực hiện năm 2010  (23/06/2011)
Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp huyện thực hiện năm 2010 (Biểu 28)
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận và cấp phường đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định năm 2010  (23/06/2011)
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận và cấp phường đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định năm 2010 (Biểu 29)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search