SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
0
3
7
Quyết toán NSNN 2009 20 Tháng Tư 2018 2:11:51 SA
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009  (25/08/2010)
Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND quận Gò Vấp
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2009  (15/08/2009)
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2009
Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2009  (09/08/2009)
Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2009
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2009  (09/08/2009)
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2009
Quyết toán chi Ngân sách địa phương năm 2009  (05/08/2009)
Quyết toán chi Ngân sách địa phương năm 2009
Quyết toán chi Ngân sách cấp quận năm 2009  (22/07/2009)
Quyết toán chi Ngân sách cấp quận năm 2009
Quyết toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm 2009  (20/07/2009)
Quyết toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách
Quyết toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2009  (16/07/2009)
Quyết toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2009
Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp huyện thực hiện năm 2009  (14/07/2009)
Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác
Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, phường đã được HĐND thành phố quyết định năm 2009  (09/07/2009)
Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, phường

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search