SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
1
6
1
8
2
Quyết toán NSNN 2008 20 Tháng Tư 2018 11:23:39 CH
Quyết toán chi Ngân sách cấp quận năm 2008  (20/12/2008)
Quyết toán chi Ngân sách cấp quận năm 2008
Quyết toán chi NS cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2008  (15/12/2008)
Quyết toán chi NS cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị năm 2007
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008  (15/12/2008)
Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của UBND quận Gò Vấp
Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn NS đầu tư năm hiện hành và dự toán năm 2008  (13/12/2008)
Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn NS
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2008  (10/12/2008)
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2008
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2008  (09/12/2008)
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2008
Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2008  (05/12/2008)
Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2008
Quyết toán chi NS cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2008  (25/11/2008)
Quyết toán chi NS cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác
Quyết toán chi Ngân sách địa phương năm 2008  (25/11/2008)
Quyết toán chi Ngân sách địa phương năm 2008
Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa NS cấp thành phố, cấp quận, phường đã được HĐND thành phố quyết định năm 2008  (20/11/2008)
Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa NS cấp thành phố, cấp quận, phường

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search