SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
1
6
2
4
1
Quyết toán NSNN 2007 20 Tháng Tư 2018 11:28:40 CH
Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007  (17/12/2007)
Quyết định về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007
Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho NS từng phường thuộc quận đã được HĐND quận quyết định năm 2007  (16/12/2007)
Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường
Biểu 21: Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2007  (12/12/2007)
Cân đối quyết toán NS địa phương
Cân đối quyết toán Ngân sách địa phương năm 2007  (10/12/2007)
Cân đối Quyết toán NS địa phương năm 2007
Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007  (09/12/2007)
Quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007
Quyết toán chi Ngân sách địa phương năm 2007  (05/12/2007)
Quyết toán chi NS địa phương năm 2007
Quyết toán chi Ngân sách cấp quận năm 2007  (04/12/2007)
Quyết toán chi NS cấp quận năm 2007
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search