SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
1
4
3
Quyết toán NSNN 2006 20 Tháng Tư 2018 2:17:29 SA
Quyết toán chi ngân sách cấp Quận năm 2006  (27/08/2007)
Quyết toán chi ngân sách cấp Quận năm 2006
Quyết toán chi ngân sách cấp Huyện cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2006  (27/08/2007)
Quyết toán chi ngân sách cấp Huyện ...
Quyết toán chi xây dựng cơ bản của ngân sách cấp huyện năm 2006  (27/08/2007)
Quyết toán chi xây dựng cơ bản ...
Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia và nhiệm vụ khác, do cấp huyện thực hiện năm 2006  (27/08/2007)
Quyết toán chi ngân sách cho các dự án...
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khỏan thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp Quận và cấp phường đã được HĐND cấp thành phố quyết định năm 2006  (27/08/2007)
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường thuộc quận đã được HĐND Quận quyết định năm 2006  (27/08/2007)
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia ...
Quyết toán thu, chi ngân sách các phường thuộc Quận năm 2006  (27/08/2007)
Quyết toán thu chi
Quyết định số 1837/QĐ-UBND, ngày 27/8/2007 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007  (27/08/2007)
Quyết định số 1837/QĐ-UBND
Cân đối quyết toán địa phương năm 2006  (27/08/2006)
Cân đối quyết toán địa phương năm 2006
Cân đối quyết toán địa phương năm 2006 (Mẫu 22)  (27/08/2006)
Cân đối quyết toán địa phương năm 2006

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search