SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
3
7
0
Quyết toán NSNN 2005 20 Tháng Tư 2018 2:32:15 SA
Cân đối quyết toán ngân sách quận năm 2005  (20/07/2005)
Cân đối quyết toán ngân sách quận năm 2005
Cân đối quyết toán ngân sách cấp quận và ngân sách của 12 phường năm 2005  (20/07/2005)
Cân đối quyết toán ngân sách cấp quận và ngân sách của 12 phường năm 2005
Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận năm 2005  (20/07/2005)
Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận năm 2005
Quyết toán chi ngân sách quận Gò Vấp năm 2005  (20/07/2005)
Quyết toán chi ngân sách quận Gò Vấp năm 2005
Quyết toán chi ngân sách cấp quận năm 2005  (20/07/2005)
Quyết toán chi ngân sách cấp quận năm 2005
Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2005  (20/07/2005)
Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2005
Quyết toán đầu tư XDCB ngân sách cấp Quận năm 2005  (20/07/2005)
Quyết toán đầu tư XDCB ngân sách cấp Quận năm 2005
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách từng phường đã được HĐND Thành phố quyết định năm 2005  (20/07/2005)
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách từng phường đã được HĐND Thành phố ...
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp Thành phố, cấp Quận và các Phường đã được HĐND Thành phố Quyết định năm 2005  (20/07/2005)
Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp Thành phố, cấp Quận và các Phường...
Quyết định số 949/QĐ-UBND quận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005  (20/07/2005)
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search