UBND PHƯỜNG 9
 

- Địa chỉ: số 9, đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp p9.govap@tphcm.gov.vn  
- Diện tích: 83,84ha
- Dân số:  31.000 người
- Bản đồ địa giới hành chính
- Bản đồ Quy hoạch sử dung đất

- Điện thoại liên lạc: 028.9871286
- Email:

- Khu phố:   9 khu phố
- Tổ dân phố: 70 tổ dân phố
- Chức năng, nhiệm vụ (Trích Điều 111 đến 118 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003)

- Bản đồ Quy hoạch đô thị 1/2000


 

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHƯỜNG
 

STT

Ảnh

Họ và tên
Chức vụ

Điện thoại
Email
 

01

Nguyễn Thành Minh
Bí thư Đảng ủy

028.39.871.250
ntvinh.govap@tphcm.gov.vn

02

 

Cao Đại Hải
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

028.39.871.250
cdhai
.govap@tphcm.gov.vn

03

 

Trần Thị Đảm

Phó Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch UBND 

028.39.871.286
ttdam
.govap@tphcm.gov.vn

04

 

Nguyễn Văn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch UBND

(Phụ trách Khối Kinh tế - Đô thị) 

028.39.871.286

nvtanh.govap@tphcm.gov.vn

05

 

Hoàng Văn Tuấn
Phó Chủ tịch UBND
(Phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội)

028.39.871.286
hvtuan
.govap@tphcm.gov.vn

 

 • Đình Thông Tây Hội
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • 1000 năm Thăng Long
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Phòng Cháy chữa cháy A
Go Search