CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC UBND QUẬN
 
I
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
0835.892.388
1
 
Ngô Thanh Sơn
Giám đốc 
0839.966.131 
ntson@govaphcm.gov.vn
2
 
 Nguyễn Kim Hiếu
Phó Giám đốc 
0835.892.388 
nkhieu@govaphcm.gov.vn
3
 
Nguyễn Thị Hương
Phó Giám đốc
0839.966.131
II
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANG TRUNG
4
 
 Đặng Thanh Tuấn
Hiệu trưởng 
0835.892.025 
dttuan@govaphcm.gov.vn
5
 
Hà Xây 
Phó Hiệu trưởng 
 0838.946.079
 6
 
Nguyễn Thị Ngọc
Phó Hiệu trưởng
 0838.946.079
III
TRUNG TÂM VĂN HÓA
0838.948.853 
ttvh@govaphcm.gov.vn
7
   
Nguyễn Trung Sỹ
Giám đốc
0838.948.863
ntsy@govaphcm.gov.vn
8
 
 Bùi Ngọc Thanh
Phó Giám đốc 
0838.948.853
 
 
Đàm Quang Hiển
Phó Giám đốc 
 
IV
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO
0835.893.921 
tttdtt@govaphcm.gov.vn
9
 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giám đốc
0839.210.958
nnhanh@govaphcm.gov.vn 
10
 
Phó Giám đốc
0835.893.921 
11
 
Hoàng Thị Xuân Thu
Phó Giám đốc
0835.893.921
htxthu@govaphcm.gov.vn
V
TRUNG TÂM Y TẾ
0835.880.879
12
 
Nguyễn Trung Hòa 
Giám đốc
0835.880.879
13
 
Lê Thị Bích Vân
Phó Giám đốc
 0835.880.879
VI
BỆNH VIỆN GÒ VẤP
0838.951.454 
bvgovap2008@yahoo.com
14
 
 Phạm Hữu Quốc
Giám đốc
0838.951.454
15
 
Vũ Hoàng Hà
Phó Giám đốc
 0838.951.454
16
 
Đỗ Thành Tuấn
Phó Giám đốc
0838.951.454
dttuan@govaphcm.gov.vn
 
 
 
 
 • Đình Thông Tây Hội
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • 1000 năm Thăng Long
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Phòng Cháy chữa cháy A
Go Search