CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC UBND QUẬN
 
I
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
028.35.892.388
1
 
Ngô Thanh Sơn
Giám đốc 
028.39.966.131 
ntson.govap@tphcm.gov.vn
2
 
 Nguyễn Kim Hiếu
Phó Giám đốc 
028.35.892.388 
nkhieu.govap@tphcm.gov.vn
3
 
Nguyễn Thị Hương
Phó Giám đốc
028.39.966.131 nthuong.govap@tphcm.gov.vn
II
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANG TRUNG
tcqt.govap@tphcm.gov.vn
4
 
 Đặng Thanh Tuấn
Hiệu trưởng 
028.35.892.025 
dttuan.govap@tphcm.gov.vn
5
 
Hà Xây 
Phó Hiệu trưởng 
 028.38.946.079
hxay.govap@tphcm.gov.vn
 6
 
Nguyễn Thị Ngọc
Phó Hiệu trưởng
 028.38.946.079
ntngoc.govap@tphcm.gov.vn
III
TRUNG TÂM VĂN HÓA
028.38.948.853 
ttvhtt.govap@tphcm.gov.vn
7
   
Nguyễn Trung Sỹ
Giám đốc
028.38.948.863 ntsy.govap@tphcm.gov.vn
8
 
 Bùi Ngọc Thanh
Phó Giám đốc 
028.38.948.853
bnthanh.govap@tphcm.gov.vn
 
 
Đàm Quang Hiển
Phó Giám đốc 
 028.38.948.853
dqhien.govap@tphcm.gov.vn
IV
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO
028.35.893.921 
tttdtt.govap@tphcm.gov.vn
9
 Nguyễn Ngọc Hạnh
Giám đốc
028.39.210.958
nnhanh.govap@tphcm.gov.vn
10
 
Phó Giám đốc
028.35.893.921 
11
 
Hoàng Thị Xuân Thu
Phó Giám đốc
028.35.893.921
htxthu.govap@tphcm.gov.vn
V
TRUNG TÂM Y TẾ
028.35.880.879
ttyt.govap@tphcm.gov.vn
12
 
Nguyễn Trung Hòa 
Giám đốc
028.35.880.879
nthoa.govap@tphcm.gov.vn
13
 
Lê Thị Bích Vân
Phó Giám đốc
 028.35.880.879
ltbvan.govap@tphcm.gov.vn
VI
BỆNH VIỆN GÒ VẤP
028.38.951.454 
bv.govap@tphcm.gov.vn
14
 
 Phạm Hữu Quốc
Giám đốc
028.38.951.454
phquoc.govap@tphcm.gov.vn
15
 
Vũ Hoàng Hà
Phó Giám đốc
028.38.951.454
vhha.govap@tphcm.gov.vn
16
 
Đào Thị Thanh Bình
Phó Giám đốc
028.38.951.454
dttbinh.govap@tphcm.gov.vn
 
 
 
 

 

 • Đình Thông Tây Hội
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • 1000 năm Thăng Long
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Phòng Cháy chữa cháy A
Go Search