CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC UBND QUẬN
 
 
 
 

I

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

028.35.892.388

1

Ngô Thanh Sơn
Giám đốc

028.39.966.131 
ntson.govap@tphcm.gov.vn

2

 

Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Phó Giám đốc

028.35.892.388 
nthoanh.govap@tphcm.gov.vn

3

 

Phó Giám đốc

028.39.966.131 nthuong.govap@tphcm.gov.vn

II

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANG TRUNG

tcqt.govap@tphcm.gov.vn

4

 

Tạ Thị Thu Hồng

Hiệu trưởng

028.35.892.025

ttthong.govap@tphcm.gov.vn

5

Hà Xây 
Phó Hiệu trưởng

028.38.946.079

hxay.govap@tphcm.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Hiệu trưởng

028.38.946.079

ntngoc.govap@tphcm.gov.vn

III

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGIỆP

 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ttgdnngdtx.govap@tphcm.gov.vn

7

 

Hoàng Hồng Quang

Giám đốc

hhquang.govap@tphcm.gov.vn

8

 

Phan Thị Kim Ngọc

Phó Giám đốc

ptkngoc.govap@tphcm.gov.vn

9

 

Đặng Thanh Sang

Phó Giám đốc

dtsang.govap@tphcm.gov.vn

III

TRUNG TÂM VĂN HÓA

028.38.948.853 
ttvhtt.govap@tphcm.gov.vn

10

 

Nguyễn Trung Sỹ
Giám đốc

028.38.948.863 ntsy.govap@tphcm.gov.vn

11

 

Bùi Ngọc Thanh

Phó Giám đốc

028.38.948.853

bnthanh.govap@tphcm.gov.vn

12

 

Đàm Quang Hiển

Phó Giám đốc

028.38.948.853

dqhien.govap@tphcm.gov.vn

IV

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

028.35.893.921 
tttdtt.govap@tphcm.gov.vn

13

Nguyễn Ngọc Hạnh
Giám đốc

028.39.210.958

nnhanh.govap@tphcm.gov.vn

14

 

Phó Giám đốc

028.35.893.921

15

Hoàng Thị Xuân Thu

Phó Giám đốc

028.35.893.921

htxthu.govap@tphcm.gov.vn

V

TRUNG TÂM Y TẾ

028.35.880.879

ttyt.govap@tphcm.gov.vn

16

 

Nguyễn Trung Hòa 
Giám đốc

028.35.880.879

nthoa.govap@tphcm.gov.vn

17

 

Lê Thị Bích Vân

Phó Giám đốc

028.35.880.879

ltbvan.govap@tphcm.gov.vn

18

 

Phạm Thị Hải Yến

Phó Giám đốc

028.35.880.879

pthyen.govap@tphcm.gov.vn

VI

BỆNH VIỆN GÒ VẤP

028.38.951.454 
bv.govap@tphcm.gov.vn

19

Phạm Hữu Quốc

Giám đốc

028.38.951.454

phquoc.govap@tphcm.gov.vn

20

 

Vũ Hoàng Hà
Phó Giám đốc

028.38.951.454

vhha.govap@tphcm.gov.vn

21

Đào Thị Thanh Bình

Phó Giám đốc

028.38.951.454

dttbinh.govap@tphcm.gov.vn

 

 

 • Đình Thông Tây Hội
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • 1000 năm Thăng Long
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Phòng Cháy chữa cháy A
Go Search