THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 
 

 

 

THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
 
STT
Ảnh
Họ tên và chức vụ hiện nay
Điện thoại
Địa chỉ Email
1
 
Lê Hoàng Hà
Phó Bí Thư Quận ủy
Chủ tịch UBND Quận
08.38943830
lhha@govaphcm.gov.vn
2
 
Nguyễn Thị Thu Hà
UVTV Quận ủy
Phó Chủ tịch UBND Quận
08.38943830
3
 
Trần Văn Tịnh
Quận ủy viên
Phó Chủ tịch UBND Quận
08.38943830
tvt@govaphcm.gov.vn
4
 
Nguyễn Hữu Nghĩa
Quận ủy viên
Phó Chủ tịch UBND Quận
08.38943830
5
 
Đỗ Anh Khang
Quận ủy viên
Phó Chủ tịch UBND Quận
08.38943830
dakhang@govaphcm.gov.vn
6
 
Trà Văn Lào
UVTV Quận ủy
Trưởng Công an Quận
08.38940386
7
 
Nguyễn Ngọc Thạch
UVTV Quận ủy
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
08.39894043
8
 
Nguyễn Ngọc Anh
Quận ủy viên
Chánh Văn phòng UBND
08.38943830
nnanh@govaphcm.gov.vn
9
 
Trần Hoàng Dũng
Quận ủy viên
Trưởng phòng
Tài chính - Kế hoạch
08.35890240
10
Phạm Thị Thanh Nhàn
Quận ủy viên
Chánh Thanh tra
0839.893.233
pttnhan@govaphcm.gov.vn
11
 
Lê Thị Kim Thủy
Quận ủy viên
Trưởng phòng Nội vụ
08.38940541
ltkthuy@govaphcm.gov.vn
12
Lâm Thị Hồng Phúc
Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường
 0839.859.172
lthphuc@govaphcm.gov.vn 
13
 
Đào Thị Hồng Hạnh
Trưởng phòng
LĐTB-XH
39966619
dthhanh@govaphcm.gov.vn
14
Nguyễn Thanh Thủy
Quận ủy viên
Trưởng phòng
giáo dục và đào tạo
08.38946796
ntthuy@govaphcm.gov.vn
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
Nguyễn Thị Liễu
Trưởng phòng Tư pháp
08.39966740
ntlieu@govaphcm.gov.vn
17
Trần Công Đức
Trưởng phòng Văn hóa thông tin
08.39969574
tcduc@govaphcm.gov.vn
18
 
Trần Thị Mai Lan
Trưởng phòng Kinh tế
08.39968005
ttmlan@govaphcm.gov.vn
19
 
Phạm Đình Thảo
Trưởng phòng Y tế
08.39968005
pdthao@govaphcm.gov.vn 

 

Go Search