THƯ VIỆN HÌNH ẢNH ‭[1]‬

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

 

CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND QUẬN GÒ VẤP

 

I
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
 
0838.941.929
01
 
Nguyễn Ngọc Anh
Chánh Văn phòng
0838.943.830
nnanh.govap@tphcm.gov.vn
02
 
Hoàng Anh Dũng
Phó Chánh Văn phòng
0838.943.830
hadung.govap@tphcm.gov.vn
03
Nguyễn Thị Minh Tâm
Phó Chánh Văn phòng
0838.943.830
ntmtam.govap@tphcm.gov.vn
II
PHÒNG NỘI VỤ
0838.940.541
04
 
Lê Thị Kim Thuỷ
Trưởng phòng
38940541
05
Lê Văn Chính
Phó Phòng
0838.940.541
06
 
Tô Thanh Thảo
Phó Phòng
0838.940.541
07
 
Đỗ An Nhàn
Phó Phòng
0838.940.541
III
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
0835.890.240
08
 
Trần Hoàng Dũng
Trưởng phòng
0835.890.240
09
  
Nguyễn Thị Thu An
Phó phòng
0839.968.010
10
Lưu Hồng Quân
Phó phòng
0839.968.010 
IV
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
0838.946.796
11
 
Nguyễn Thanh Thủy
Trưởng phòng
0822.362.236
ntthuy

 

 

12
Vũ Thị Thơ
Phó phòng
0838.943.837
13
 
Bùi Thị Minh Nguyệt
Phó phòng
0822.437.775
14
 
Trịnh Vĩnh Thanh
Phó phòng
0866.768.555
V
PHÒNG KINH TẾ
0839.968.005
15
 
 Trần Thị Mai Lan
Trưởng phòng
0835.892.768
16
 
 Mai Văn Cường
Phó phòng
0839.968.005
 
 
17
 
Thái Thị Sen
Phó phòng
0839.968.005
VI
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
0839.859.172
18
 
Lâm Thị Hồng Phúc
Trưởng phòng
0839.859.172
19
Ngô Toại Chương
Phó phòng
0839.885.9172
20
Ngô Văn Hải
Phó phòng
0839.859.172
21
 
 
 
VIII
PHÒNG QUẢN LÍ ĐÔ THỊ
0838.956.948
22
 
 
Trưởng phòng
0838.956.948 

23
 
Nguyễn Hồng Vân
Phó phòng
0838.945.426
 
 
24
   
Trần Quang Hiền
Phó phòng
0838.956.948
IX
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
0839.966.619
25
 
Đào Thị Hồng Hạnh
Trưởng phòng
0839.966.619
26
 
Châu Phụng Kỳ
Phó phòng
0839.966.620
27
 
Nguyễn Thị Bích
Phó phòng
0822.441.327
X
PHÒNG TƯ PHÁP 
0839.966.740
28
Nguyễn Thị Liễu
Trưởng phòng
0839.966.740
ntlieu@govaphcm.gov.vn
29
 
Hoàng Thanh Sương
Phó phòng
0839.966.740
30
 
Trương Hồng Phong
Phó phòng
0839.977.740
XI
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
0839.969.574
31
 
Trần Công Đức
Trưởng phòng
0839.969.574
32
 
Phạm Văn Sổ
Phó phòng
0839.969.574 
33
 
Lê Anh Tuấn
Phó phòng
0839.969.574
XII
THANH TRA NHÀ NƯỚC
0838.590.387
34
Phạm Thị Thanh Nhàn
Chánh Thanh tra
0839.893.233
pttnhan@govaphcm.gov.vn
35
 
Nguyễn Thị Huệ
Phó Chánh Thanh tra
0839.893.233
 

 

 

36
 
Nguyễn Hữu Trường
Phó Chánh Thanh tra
0839.893.233
 

 

 

XIII
PHÒNG Y TẾ
0838.942.990
37
 
Phạm Đình Thảo
Trưởng phòng
0838.942.990
38
 
Nguyễn Thị Thắm
Phó Phòng
0838.942.990
39
 
Phan Thị Xuân Đào
Phó Phòng
0838.942.990
XIV
CHI CỤC THỐNG KÊ
0838.944.062
40
 
Lê Quang Vịnh
Trưởng phòng
0838.944.062
 
 
41
 
Huỳnh Ngọc Bích Liên
Chi cục Phó
0838.944.062
XV
BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
0839.870.993
42
 
Nguyễn Văn Hùng
Trưởng ban
0835.886.362
43
 
Ngô Thị Kim Hồng
Phó ban
0835.886.362
 
 
44
 
 
 
Huỳnh Quốc Hưng
Phó ban
 
 
0835.886.362
 htkhong@govaphcm.gov.vn 
XVI
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
0839.852.679
45
 
Nguyễn Đức Thiệu
Giám đốc
0839.852.679 
 

46
 
Lê Vũ Quận Tùng
Phó Giám đốc
0839.857.957
 
 
47
 
 
Vũ Thanh Hải
Phó Giám đốc
 
0839.857.957 
 
vthai@govaphcm.gov.vn 
XVII
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
0835.880.529
48
 
Ngô Hệ Chính
Chủ tịch Hội đồng thành viên
0839.853.219
nhchinh.govap@tphcm.gov.vn
49
 
Võ Quang Sơn
Giám đốc
0839.853.219
vqson.govap@tphcm.gov.vn
50
 
Phan Xuân Thiện
Phó Giám đốc
0839.853.219
 
pxthien.govap@tphcm.gov.vn
51
 
Đỗ Văn Mạnh
Phó Giám đốc
0839.853.219
dvmanh@tphcm.gov.vn
52
 
 
 Nguyễn Hữu Huy
Phó Giám đốc
0839.853.219 
 
nhhuy@tphcm.gov.vn
53
 
 
 Bùi Minh Quang
Phó Giám đốc
0839.853.219 
 
bmquang@tphcm.gov.vn
 
 
 

 

Go Search