THƯ VIỆN HÌNH ẢNH ‭[1]‬

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Pháo hoa giao thừa Canh Dần - Tân Mão
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

Các Phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận Gò Vấp

I

Văn phòng UBND quận Gò Vấp

38941929

govap@tphcm.gov.vn

01

 

Nguyễn Ngọc Anh 

Chánh Văn phòng

nnanh.govap@tphcm.gov.vn 

02

 

Phạm Trung Hiếu

Phó Chánh Văn phòng

22408084

pthieu.govap@tphcm.gov.vn

03

Hoàng Anh Dũng

Phó Chánh Văn phòng

22408084

hadung.govap@tphcm.gov.vn

II

Phòng Nội vụ quận Gò Vấp

38940541

noivu.govap@tphcm.gov.vn

05

 

Lê Thị Kim Thuỷ

Trưởng phòng

38940541

lkthuy@govaphcm.gov.vn

06

 

 

Đinh Văn Muôn 

Phó Phòng 

38940541

dvmuon@govaphcm.gov.vn 

07

 

Tô Thanh Thảo

Phó Phòng

38940541

ttthao@govaphcm.gov.vn 

08

Đỗ An Nhàn

Phó Phòng

38940541

danhan@govaphcm.gov.vn

III

Phòng Tài chính Kế hoạch quận Gò Vấp

38943142

tckh.govap@tphcm.gov.vn

09

Trần Hoàng Dũng

Trưởng phòng

38943124

thdung@govaphcm.gov.vn


10

Nguyễn Thị Thu An

Phó phòng

38943124

nttan@govaphcm.gov.vn

11

 

Lưu Hồng Quân

Phó phòng

39968010

lhquan@govaphcm.gov.vn

IV

Phòng Giáo dục Đào tạo quận Gò Vấp

38942309

giaoduc.govap@tphcm.gov.vn

12

Đặng Thanh Tuấn

Trưởng phòng

38945507

dttuan@tphcm.gov.vn

13

Đỗ Thị Hoa

Phó phòng

38946798

dthoa@tphcm.gov.vn

14

Bùi Thị Minh Nguyệt

Phó phòng

38946798

btmnguyet@tphcm.gov.vn

15  

Nguyễn Hồng Đức

Phó phòng

38946798

nhduc@tphcm.gov.vn

V

Phòng Kinh tế quận Gò Vấp

 

39968005

kinhte.govap@tphcm.gov.vn

16

 

Trần Thị Mai Lan

Trưởng phòng

 

39968005

ttmlan@govaphcm.gov.vn

17

 

Mai Văn Cường

Phó phòng

 

39968005

mvcuong@govaphcm.gov.vn

 18  

Đinh Thị Cẩm Hồng

Phó Phòng

39968005

dtchong@govaphcm.gov.vn

VI

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp

39859173

tnmt.govap@tphcm.gov.vn

19

 

Trương Văn Tươi

Trưởng phòng

39859173

tvtuoi@govaphcm.gov.vn

20

 

Nguyễn Anh Tuấn

Phó  phòng

 

 

21

Nguyễn Minh Hiếu

Phó phòng

 Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ

39859173

nmhieu@govaphcm.gov.vn

 22

Ngô Văn Hải

Phó phòng

39859173

nvhai@govaphcm.gov.vn

VII

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

38955536

23

 

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Phó Giám đốc

 

 

38955536

ntnhuong@govaphcm.gov.vn

 

VIII

Phòng Quản lí Đô thị quận Gò Vấp

38945426

qldt.govap@tphcm.gov.vn

24

 

Nguyễn Khả Chính

Trưởng phòng

38956948

nkchinh@govaphcm.gov.vn

25

Nguyễn Hồng Vân

Phó phòng

38956948

 

nhvan@govaphcm.gov.vn

  26

Trần Quang Hiền

                      Phó phòng

38956948

tqhien@govaphcm.gov.vn

IX

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

quận Gò Vấp

39966619

ldtbxh.govap@tphcm.gov.vn

27

 

 

Đào Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

 

39966619

dthhanh@tphcm.gov.vn

28

Châu Phụng Kỳ

Phó phòng

39966620

cpky@govaphcm.gov.vn

29

Nguyễn Thị Bích

Phó phòng

22441327

ntbich@govaphcm.gov.vn

X

Phòng Tư pháp quận Gò Vấp

39966740

tuphap.govap@tphcm.gov.vn

30

 

Nguyễn Thị Liễu

Trưởng phòng 

 

39966740

ntlieu@govaphcm.gov.vn 

31

 


Huỳnh Công Minh

Phó phòng
 


39966740

hcminh@govaphcm.gov.vn

 

 32

 

 

 

39966740

ntlieu@govaphcm.gov.vn

33

Trương Hồng Phong

                   Phó phòng

39977740

thphong@govaphcm.gov.vn

XI

Phòng Văn hóa Thông tin quận Gò Vấp

39969574

vhtt.govap@tphcm.gov.vn

33

 

 

Trần Công Đức

Trưởng phòng

 

39969574

tcduc@govaphcm.gov.vn 

34

Phạm Văn Sổ

Phó phòng

39969574

pvso@govaphcm.gov.vn

35

Lê Anh Tuấn

Phó phòng

 

39969574

latuan@govaphcm.gov.vn 

XII

Thanh tra quận Gò Vấp

8590387

thanhtra.govap@tphcm.gov.vn

36

 

 

Đào Thị My Thư

Chánh Thanh tra 

 

 39893233

dtmthu@govaphcm.gov.vn

   

 

 38  

Nguyễn Thị Huệ

           Phó Chánh Thanh tra

39893233

nthue@govaphcm.gov.vn

XIII

Phòng Y tế quận Gò Vấp

38942990

pyte@govaphcm.gov.vn

38

 

Phạm Đình Thảo

Trưởng phòng

 

 

38942990

pdthao@govaphcm.gov.vn

39

 

 

 

40

 

 

Nguyễn Thị Thắm

Phó Phòng

 

38942990

nttham@govaphcm.gov.vn

41

Phan Thị Xuân Đào

                  Phó Phòng

38942990

ptxdao@govaphcm.gov.vn

XIV

Chi cục Thống kê quận Gò Vấp

38944062

pthongke@govaphcm.gov.vn

41

 

Lê Quang Vịnh

Trưởng phòng

 

38944062

vinhlq@tphcm.gov.vn

 42

Huỳnh Ngọc Bích Liên

Chi cục Phó

38944062

lienhnb@tphcm.gov.vn

XV

Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng

39870993

43

Vũ Văn Định

Trưởng ban

35886362

vvdinh@govaphcm.gov.vn

44  

Ngô Thị Kim Hồng

Phó ban

35886362

nkhong@govaphcm.gov.vn

 45

Nguyễn Văn Hùng

Phó Ban

35886362

nvhung@govaphcm.gov.vn

XVI

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

39852679

46

Nguyễn Đức Thiệu

Giám đốc

39852679

ndthieu@govaphcm.gov.vn

47

Lê Vũ Quận Tùng

Phó Giám đốc

39857957

lvqtung@govaphcm.gov.vn

 48

Tô Đình Triu

 Phó Giám đốc

39857957

tdtrieu@govaphcm.gov.vn

XVII

Ban Quản lý Dự án Công viên Văn hóa

Gò Vấp

39840938

Ngô Toại Chương

Giám đốc

 

 

 

 

39840938 

ntchuong.govap@tphcm.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Công Lý
Phó Giám đốc

39840938

ncly.govap@tphcm.gov.vn

51

Nguyễn Thành Phương

                  Phó Giám đốc

39840938

ttphuong.govap@tphcm.gov.vn

XVIII

Công ty Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

35880529

52  

 

Đỗ Anh Khang 

Chủ tịch HĐQT

39853219

dakhang.govap@tphcm.gov.vn

 

Võ Quang Sơn

 

Giám đốc

 

39853219

vqson.govap@tphcm.gov.vn

54

Lê Thị Bích Ngọc

Phó Giám đốc

35880529

ltbngoc@govaphcm.gov.vn

 55

Đỗ Văn Mạnh

Phó Giám đốc

39853219

dvmanh@govaphcm.gov.vn

         

 

Go Search