THƯ VIỆN HÌNH ẢNH ‭[1]‬

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

 

CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND QUẬN GÒ VẤP

 

 

I

VĂN PHÒNG HĐND - UBND

028.38.941.929

govap.govap@tphcm.gov.vn

01

Bùi Nguyễn Huy Hoàng

Chánh Văn phòng

bnhhoang.govap@tphcm.gov.vn

02

Hoàng Anh Dũng

Phó Chánh Văn phòng

hadung.govap@tphcm.gov.vn

03

Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó Chánh Văn phòng

ntmtam.govap@tphcm.gov.vn

II

PHÒNG NỘI VỤ

02838.940.541

noivu.govap@tphcm.gov.vn

04

Lê Thị Kim Thuỷ

Trưởng phòng

028.38.940.541

lkthuy@govaphcm.gov.vn

05

Lê Văn Chính

Phó Phòng

028.38.940.541

lvchinh@govaphcm.gov.vn

06

Tô Thanh Thảo

Phó Phòng

028.38.940.541

ttthao@govaphcm.gov.vn

07

Đỗ An Nhàn

Phó Phòng

028.38.940.541

danhan@govaphcm.gov.vn

III

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

028.35.890.240

tckh.govap@tphcm.gov.vn

08

Trần Hoàng Dũng

Trưởng phòng

028.35.890.240

thdung@govaphcm.gov.vn

09

Nguyễn Thị Thu An

Phó phòng

028.39.968.010

nttan@govaphcm.gov.vn

10

Lưu Hồng Quân

Phó phòng

028.39.968.010

lhquan@govaphcm.gov.vn

IV

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

028.22.362.236

giaoduc.govap@tphcm.gov.vn

11

Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng

028.22.362.236

ntthuy.govap@tphcm.gov.vn

12

 

Phó phòng

028.38.943.837

.govap@tphcm.gov.vn

13

Bùi Thị Minh Nguyệt

Phó phòng

028.22.437.775

btmnguyet.govap@tphcm.gov.vn

14

Trịnh Vĩnh Thanh

Phó phòng

028.66.768.555

tvthanh.govap@tphcm.gov.vn

V

PHÒNG KINH TẾ

028.39.968.005

kinhte.govap@tphcm.gov.vn

15

 Trần Thị Mai Lan

Trưởng phòng

028.35.892.768 

ttmlan.govap@tphcm.gov.vn

16

Phan Thanh Sang

Phó phòng

 028.39.968.005

ptsang.govap@tphcm.gov.vn

17

 

Thái Thị Sen

Phó phòng

 028.39.968.005

ttsen.govap@tphcm.gov.vn

VI

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

028.39.859.172

tnmt.govap@tphcm.gov.vn

18

 

 Lâm Thị Hồng Phúc

Trưởng phòng

028.39.859.172 

lthphuc.govap@tphcm.gov.vn

19

Ngô Toại Chương 

Phó phòng

028.39.885.172

ntchuong.govap@tphcm.gov.vn

20

Ngô Văn Hải 

Phó phòng

028.39.859.172

nvhai.govap@tphcm.gov.vn

21

 

 

 

VIII

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÔ THỊ

028.38.945.426

qldt.govap@tphcm.gov.vn

22

Nguyễn Hữu Nam

Trưởng phòng

 

nhnam.govap@tphcm.gov.vn

23

Nguyễn Hồng Vân

Phó phòng

 

nhvan.govap@tphcm.gov.vn

24

Trần Quang Hiền

Phó phòng

 028.38.945.426

tqhien.govap@tphcm.gov.vn

IX

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

028.39.966.619

ldtbxh.govap@tphcm.gov.vn

25

Đào Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

028.39.966.619

dthhanh.govap@tphcm.gov.vn

26

 

Châu Phụng Kỳ

Phó phòng

028.39.966.620 

cpky.govap@tphcm.gov.vn

27

 

Nguyễn Thị Bích

Phó phòng

028.22.441.327 

ntbich.govap@tphcm.gov.vn

X

PHÒNG TƯ PHÁP 

028.39.966.740

tuphap.govap@tphcm.gov.vn

28

Nguyễn Thị Liễu

Trưởng phòng

028.39.966.740

ntlieu.govap@tphcm.gov.vn

29

Hoàng Thanh Sương

Phó phòng

028.39.966.740

htsuong.govap@tphcm.gov.vn

30

 

Võ Thành An

Phó phòng

028.39.977.740

vtan.govap@tphcm.gov.vn

XI

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

028.39.969.574

vhtt.govap@tphcm.gov.vn

31

 

Trần Công Đức

Trưởng phòng

028.39.969.574

tcduc.govap@tphcm.gov.vn

32

 

Phạm Văn Sổ

Phó phòng

028.39.969.574 

pvso.govap@tphcm.gov.vn

33

 

Lê Anh Tuấn

Phó phòng

028.39.969.574

latuan.govap@tphcm.gov.vn

XII

THANH TRA NHÀ NƯỚC

028.38.590.387

thanhtra.govap@tphcm.gov.vn

34

 Phạm Thị Thanh Nhàn

Chánh Thanh tra

028.38.590.387

pttnhan.govap@tphcm.gov.vn

35

Nguyễn Thị Huệ

Phó Chánh Thanh tra

028.39.893.233 

nthue.govap@tphcm.gov.vn

36

Nguyễn Hữu Trường

Phó Chánh Thanh tra

028.39.893.233

nhtruong.govap@tphcm.gov.vn

XIII

PHÒNG Y TẾ

028.39.210.106

pyte.govap@tphcm.gov.vn

37

 

Phạm Đình Thảo

Trưởng phòng

028.39.210.106

pdthao.govap@tphcm.gov.vn

38

 

Nguyễn Thị Thắm

Phó Phòng

028.39.210.106

nttham.govap@tphcm.gov.vn

39

 

Phan Thị Xuân Đào

Phó Phòng

028.38.942.990

ptxdao.govap@tphcm.gov.vn

XIV

CHI CỤC THỐNG KÊ

028.38.944.062

pthongke.govap@tphcm.gov.vn

40

 

Lê Quang Vịnh

Trưởng phòng

028.38.944.062

vinhlq.govap@tphcm.gov.vn

41

 

Huỳnh Ngọc Bích Liên

Chi cục Phó

028.38.944.062

lienhnb.govap@tphcm.gov.vn

XV

BAN BỒI THƯỜNG

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

028.35.886.761

42

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng ban

028.35.886.761

nvhung.govap@tphcm.gov.vn

43

 

Phó ban

028.38.950.931 

.govap@tphcm.gov.vn

44

Huỳnh Quốc Hưng

Phó ban

028.35.886.761

 htkhong.govap@tphcm.gov.vn

XVI

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

028.36.018.283

45

Nguyễn Đức Thiệu

Giám đốc

028.36.018.283

ndthieu.govap@tphcm.gov.vn

46

Lê Vũ Quận Tùng

Phó Giám đốc

028.35.070.957

lvqtung.govap@tphcm.gov.vn

47

Vũ Thanh Hải

Phó Giám đốc

 028.36.026.659

vthai.govap@tphcm.gov.vn

XVII

CÔNG TY TNHH MTV

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

028.39.853.219

48

 

 Ngô Hệ Chính 

Chủ tịch Hội đồng thành viên

028.39.853.219

nhchinh.govap@tphcm.gov.vn

49

Võ Quang Sơn

Giám đốc

028.39.853.219

vqson.govap@tphcm.gov.vn

50

 Phan Xuân Thiện

Phó Giám đốc

028.39.853.219

pxthien.govap@tphcm.gov.vn

51

 

Đỗ Văn Mạnh

Kiểm soát viên

028.39.853.219

dvmanh.govap@tphcm.gov.vn

52

Nguyễn Hữu Huy

Phó Giám đốc

028.39.853.219

nhhuy.govap@tphcm.gov.vn

53

 

 Bùi Minh Quang

Thành viên chuyên trách

Hội đồng thành viên

028.39.853.219

bmquang.govap@tphcm.gov.vn

 

 

Go Search