THƯ VIỆN HÌNH ẢNH ‭[1]‬

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

 

CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND QUẬN GÒ VẤP

 

I

VĂN PHÒNG HĐND - UBND

0838.941.929

govap@tphcm.gov.vn

01

 

Nguyễn Ngọc Anh

Chánh Văn phòng

0838.943.830

nnanh.govap@tphcm.gov.vn

02

 

Hoàng Anh Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0838.943.830

hadung.govap@tphcm.gov.vn

03

 

Nguyễn Lê Trung

Phó Chánh Văn phòng

0838.943.830

nltrung.govap@tphcm.gov.vn

II

PHÒNG NỘI VỤ

0838.940.541

noivu.govap@tphcm.gov.vn

04

 

Lê Thị Kim Thuỷ

Trưởng phòng

38940541

lkthuy@govaphcm.gov.vn

05

 

Đinh Văn Muôn

Phó Phòng

0838.940.541

dvmuon@govaphcm.gov.vn

06

 

Tô Thanh Thảo

Phó Phòng

0838.940.541

ttthao@govaphcm.gov.vn

07

 

Đỗ An Nhàn

Phó Phòng

0838.940.541

danhan@govaphcm.gov.vn

III

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

0835.890.240

tckh.govap@tphcm.gov.vn

08

 

Trần Hoàng Dũng

Trưởng phòng

0835.890.240

thdung@govaphcm.gov.vn

09

 

Nguyễn Thị Thu An

Phó phòng

0839.968.010

nttan@govaphcm.gov.vn

10

 

Lưu Hồng Quân

Phó phòng

0839.968.010

lhquan@govaphcm.gov.vn

IV

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

0838.946.796

giaoduc.govap@tphcm.gov.vn

11

 

Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng

0822.362.236

ntthuy@tphcm.gov.vn

12

 

Vũ Thị Thơ

Phó phòng

0838.943.837

vtttho@tphcm.gov.vn

13

 

Bùi Thị Minh Nguyệt

Phó phòng

0822.437.775

btmnguyet@tphcm.gov.vn

14

 

Trịnh Vĩnh Thanh

Phó phòng

0866.768.555

tvthanh@tphcm.gov.vn

V

PHÒNG KINH TẾ

0839.968.005

kinhte.govap@tphcm.gov.vn

15

 

 Trần Thị Mai Lan

Trưởng phòng

0835.892.768

ttmlan@govaphcm.gov.vn

16

 

 Mai Văn Cường

Phó phòng

0839.968.005

mvcuong@govaphcm.gov.vn

 

17

 

Phó phòng

 

VI

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

0839.859.172

tnmt.govap@tphcm.gov.vn

18

 

Trương Văn Tươi

Trưởng phòng

0839.859.172

tvtuoi@govaphcm.gov.vn

19

 

Phó phòng

 

20

 

Ngô Toại Chương

Phó phòng

0839.885.9172

ntchuong@govaphcm.gov.vn

21

 

Ngô Văn Hải

Phó phòng

0839.859.172

nvhai@govaphcm.gov.vn

VIII

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÔ THỊ

0838.956.948

qldt.govap@tphcm.gov.vn

22

 

Nguyễn Khả Chính

Trưởng phòng

0838.956.948

nkchinh@govaphcm.gov.vn

23

 

Nguyễn Hồng Vân

Phó phòng

0838.945.426

nhvan@govaphcm.gov.vn

 

24

 

Trần Quang Hiền

Phó phòng

0838.956.948

tqhien@govaphcm.gov.vn

IX

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

0839.966.619

ldtbxh.govap@tphcm.gov.vn

25

 

Đào Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

0839.966.619

dthhanh@tphcm.gov.vn

26

 

Châu Phụng Kỳ

Phó phòng

0839.966.620

cpky@govaphcm.gov.vn

27

 

Nguyễn Thị Bích

Phó phòng

0822.441.327

ntbich@govaphcm.gov.vn

X

PHÒNG TƯ PHÁP 

0839.966.740

tuphap.govap@tphcm.gov.vn

28

Nguyễn Thị Liễu

Trưởng phòng

0839.966.740

ntlieu@govaphcm.gov.vn

29

 

Phó phòng

 

30

 

Trương Hồng Phong

Phó phòng

0839.977.740

thphong@govaphcm.gov.vn

XI

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

0839.969.574

vhtt.govap@tphcm.gov.vn

31

 

Trần Công Đức

Trưởng phòng

0839.969.574

tcduc@govaphcm.gov.vn

32

 

Phạm Văn Sổ

Phó phòng

0839.969.574

pvso@govaphcm.gov.vn

33

 

Lê Anh Tuấn

Phó phòng

0839.969.574

latuan@govaphcm.gov.vn

XII

THANH TRA NHÀ NƯỚC

0838.590.387

thanhtra.govap@tphcm.gov.vn

34

 

Đào Thị My Thư

Chánh Thanh tra

0839.893.233

dtmthu@govaphcm.gov.vn

35

 

Nguyễn Thị Huệ

Phó Chánh Thanh tra

0839.893.233

nthue@govaphcm.gov.vn

36

 

Nguyễn Hữu Trường

Phó Chánh Thanh tra

0839.893.233

nhtruong@govaphcm.gov.vn

XIII

PHÒNG Y TẾ

0838.942.990

pyte@govaphcm.gov.vn

37

 

Phạm Đình Thảo

Trưởng phòng

0838.942.990

pdthao@govaphcm.gov.vn

38

 

Nguyễn Thị Thắm

Phó Phòng

0838.942.990

nttham@govaphcm.gov.vn

39

 

Phan Thị Xuân Đào

Phó Phòng

0838.942.990

ptxdao@govaphcm.gov.vn

XIV

CHI CỤC THỐNG KÊ

0838.944.062

pthongke@govaphcm.gov.vn

40

 

Lê Quang Vịnh

Trưởng phòng

0838.944.062

vinhlq@tphcm.gov.vn

 

41

 

Huỳnh Ngọc Bích Liên

Chi cục Phó

0838.944.062

lienhnb@tphcm.gov.vn

XV

BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

0839.870.993

42

 

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng ban

0835.886.362

nvhung@govaphcm.gov.vn

43

 

Ngô Thị Kim Hồng

Phó ban

0835.886.362

nkhong@govaphcm.gov.vn

44

 

Huỳnh Quốc Hưng

Phó ban

0835.886.362

htkhong@govaphcm.gov.vn 

XVI

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

0839.852.679

45

 

Nguyễn Đức Thiệu

Giám đốc

0839.852.679

ndthieu@govaphcm.gov.vn

46

 

Lê Vũ Quận Tùng

Phó Giám đốc

0839.857.957

lvqtung@govaphcm.gov.vn

47

 

Vũ Thanh Hải

Phó Giám đốc

0839.857.957

vthai@govaphcm.gov.vn 

XVII

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

0835.880.529

48

 

Võ Quang Sơn

Giám đốc

0839.853.219

vqson.govap@tphcm.gov.vn

49

 

Lê Thị Bích Ngọc

Phó Giám đốc

0839.853.219

ltbngoc@tphcm.gov.vn

50

 

Đỗ Văn Mạnh

Phó Giám đốc

0839.853.219

dvmanh@tphcm.gov.vn

51

 

Nguyễn Hữu Huy

Phó Giám đốc

0839.853.219

nhhuy@tphcm.gov.vn 

52

 

Bùi Minh Quang

Phó Giám đốc

0839.853.219

bmquang@tphcm.gov.vn 

 

 

Go Search