THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

HĐND Phường 16

 

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Điện thoại

Địa chỉ Email

1

 

Huỳnh Thanh Tuyến

Chủ tịch HĐND phường

 

 39.960.095

httuyen@govaphcm.gov.vn

 

2

 

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Phó Chủ tịch HĐND phường  

 

 39.960.095

ntthanh@govaphcm.gov.vn 

 

 

Dữ liệu đang cập nhật
Go Search