THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

HĐND PHƯỜNG 15
 
STT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ hiện nay
Điện thoại
Địa chỉ Email
1
 
Ngô Minh Tuấn
Chủ tịch HĐND phường
028.39160119
nmtuan.govap@tphcm.gov.vn
2
 
Võ Nữ Hoài Tâm
Phó Chủ tịch HĐND phường
028.39164865
vnhtam.govap@tphcm.gov.vn
 
 

 

 

 

 

 

 

Go Search