THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

HĐND Phường 13

 

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Điện thoại

Địa chỉ Email

1

 

Phạm Trung Hiếu

Chủ tịch HĐND phường 

 

 

028.38.949.158

pthieu.govap@tphcm.gov.vn 

 

2

 

 

Vũ Việt Thắng

Phó Chủ tịch HĐND phường

 

028.38.949.158

vvthang.govap@tphcm.gov.vn 

 

 

Go Search