THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
1
6
1
3
8
Bảng giá đất 20 Tháng Tư 2018 11:19:36 CH
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp  (18/02/2014)
  
Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND Thành phố
Bảng giá đất đô thị năm 2013  (01/01/2013)
Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 Bảng giá đất ở quận Gò Vấp
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2012  (18/12/2011)
Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 Bảng giá đất ở đô thị Quận Gò Vấp năm 2012
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2011  (01/01/2011)
Quyết định 89/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2011
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp 2007  (12/12/2010)
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND thành phố
Bảng giá đất ở đô thị Quận Gò Vấp 2006  (12/10/2010)
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TẠI QUẬN/HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 227 /2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ (1.000 đồng/m2) TỪ ĐẾN QUẬN GÒ VẤP AN ...
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2010  (12/10/2010)
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2010 Quyết định 102/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2009  (12/12/2009)
Bảng giá đất ở đô thị quận Gò Vấp năm 2009 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND Thành phố
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2008  (12/12/2008)
Bảng giá đất đô thị quận Gò Vấp năm 2008 Quyết định 144/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 về ban hành các loại giá đất trên địa bàn TP HCM
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search