SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
1
6
3
9
8
Ngày này năm ấy 20 Tháng Tư 2018 11:38:55 CH
Ngày 1 tháng 1  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 1 tháng 1 -------------------------------------- Ngày đầu năm 1941, ngày này 68 năm trước, Nguyễn Ái Quốc từ Tĩnh Tây (Trung Quốc) quay lại Cao Bằng để chuẩn bị tập hợp lực lượng và soạn thảo đường lối cứu nước. Tháng 5 năm đó, Tổ chức Mặt trận và Cương lĩnh Việt Minh ra đời. Phấn khởi trước tiền đồ dân tộc, ...
Ngày 2 tháng 1  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 2 tháng 1 --------------------------------------- (Ngày này 63 năm trước) vào ngày 2-1-1946, báo “Cứu quốc” cơ quan của Tổng bộ Việt Minh đăng “Lời cảm ơn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội của một số quan lại được thành lập sau Cách mạng Tháng Tám 1945 nhằm động viên tầng lớp này ủng hộ chính sách của Chính ...
Ngày 3 tháng 1  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 3 tháng 1 ---------------------------------- Ngày 3-1-1946 (cách đây 63 năm), Bác Hồ chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ bàn những công việc cấp bách và kết luận: “Chính phủ phải đối phó với hai sự khó khăn, trong Nam là họa xâm lăng, còn ở ngoài Bắc là nạn đói. Phải nhờ vào sự ủng hộ của quốc dân, công ...
Ngày 4 tháng 1 - "Vũ khí để giải phóng nông dân"  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 4 tháng 1 – Vũ khí để giải phóng nông dân ------------------------------ Ngày này 89 năm trước, ngày 4-1-1920, Nguyễn Ái Quốc đi xem một cuộc triển lãm hàng không tại Paris cùng với một người tên là Jean. Nhưng Jean lại chính là một viên mật thám nên trong báo cáo gửi cấp trên, y cho biết: “Ông Quốc đã ở 6 ...
Ngày 5 tháng 1 - "Làm việc nước là hy sinh"  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 5 tháng 1 – Làm việc nước là hy sinh ------------------------------ Ngày 5-1-1925 (ngày này 84 năm trước), từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc - lúc đó đang làm phiên dịch cho Bôrôđin, cố vấn của Liên Xô bên cạnh Chính phủ của Tôn Trung Sơn - đã gửi một bức thư cho Quốc tế Cộng sản báo tin rằng: “Quốc dân đảng ...
Ngày 6 tháng 1 - "Ngày khẳng định quyền làm chủ"  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 6 tháng 1 – Ngày khẳng định quyền làm chủ --------------------------------- Một sự kiện quan trọng chỉ sau lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 hơn 4 tháng là cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội diễn ra trên cả nước vào ngày 6-1-1946. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích: Đây là lần đầu tiên người dân Việt Nam ...
Ngày 7 tháng 1 - "Nhịp cầu vàng"  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 7 tháng 1 Nhịp cầu vàng ---------------------------------- Ngày này 63 năm trước, ngày 7-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Chính phủ để nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Canh nông sau chuyến kinh lý tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và bàn việc động viên nhân dân cả nước hướng về và chi ...
Ngày 8 tháng 1 - "Phải tôn trọng sự thật"  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 8 tháng 1 – Phải tôn trọng sự thật ------------------------------------------- Ngày 8-1-1920 (ngày này 89 năm trước), Nguyễn Ái Quốc cùng một số trí thức Việt Nam đang ở Paris tham dự một cuộc thảo luận tại Hội Địa dư Pháp về quyền tự quyết của người Triều Tiên cũng để tranh thủ nêu vấn đề về quyền tự quyết ...
Ngày 9 tháng 1 - "Một dân tộc như vậy, chắc chắn thắng lợi"  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 9 tháng 1 – Một dân tộc như vậy, chắc chắn thắng lợi ---------------------------- Ngày 9-1-1921 (cách đây 88 năm), Nguyễn Ái Quốc lúc này đã tham gia sáng lập và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp nhưng vẫn đi cùng Phan Châu Trinh đến dự một cuộc họp do Chi bộ của Đảng Xã hội lúc này đã tham gia phân bộ ...
Ngày 10 tháng 1 - "Giá trị của tự do là cơm no, áo ấm"  (05/06/2011)
HỒ CHÍ MINH – NGÀY NÀY NĂM ẤY Ngày 10 tháng 1 – Giá trị của tự do là cơm no, áo ấm ------------------------------ Ngày 10-1-1923 (cách đây 86 năm), từ Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Quốc tế Cộng sản thúc hỏi về việc có thể nhận bao nhiêu sinh viên Việt Nam vào học Trường Đại học Cộng sản Mátxcơva. 23 năm sau, ngày ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search