THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
2
7
5
Văn kiện Đại hội IX 20 Tháng Tư 2018 2:25:00 SA
Thông báo hội nghị lần thứ 23 Ban chấp hành Quận Đảng bộ khóa IX  (02/04/2010)
Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa IX ngày 02/4/2010 đã làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa IX đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ...
Thông báo Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa IX  (30/12/2009)
  
Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa IX ngày 30/12/2009 đã tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chấp hành dự toán ngân sách Nhà nước, xây dựng chính quyền, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2009; mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp ...
Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ IX Nhiệm kỳ 2005 - 2010  (20/12/2009)
Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ IX Nhiệm kỳ 2005 - 2010
Danh sách Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố  (20/11/2009)
Danh sách Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố
Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 20- khóa IX  (20/07/2009)
  
Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa IX ngày 10/7/2009 đã làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã tập trung thảo luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân 6 tháng đầu năm ...
Lược ghi phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ 20 - khóa IX  (10/07/2009)
  
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân - Thành ủy viên - Bí Thư Quận ủy phát biểu kết luận tại hội nghị Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa IX ngày 10 /7/2009 đã có 18 ý kiến tập trung thảo luận về công tác hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân Quận; tình hình kinh tế - xã hội, ...
Nghị quyết TW 7 Khóa X về công tác Thanh niên  (10/02/2009)
Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều ...
Kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020  (10/02/2009)
Ngày 2/2/2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành Kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Website Thành ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận này: Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) đã tiến hành ...
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X( số 31-NQ/TW) về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.  (10/02/2009)
Ngày 2/2/2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X( số 31-NQ/TW) về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. HCM Cityweb trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này. I. Tình hình và kết quả ...
Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội (Đ/c Hứa Ngọc Thuận - TUV/Bí thư Quận ủy)  (20/02/2006)
Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search