THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
4
3
3
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 20 Tháng Tư 2018 2:36:13 SA
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2016 - 2020)  (16/11/2016)
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2016 - 2020)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020  (05/11/2015)
Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 04/11/2015
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch đến năm 2015  (27/12/2013)
  
Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện các chương trình, công trình mang tính đột phá nhiệm kỳ 2010-2015  (31/12/2012)
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện (2010-2012)
Kế hoạch thực hiện chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2011 - 2015  (27/10/2010)
Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 27/10/2010 của UBND quận Gò Vấp về đầu tư cơ sở hạ tầng
Kế hoạch thực hiện chương trình Giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2011 - 2015  (27/10/2010)
Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/10/2010 của UBND quận Gò Vấp về giảm ùn tắc giao thông
Kế hoạch thực hiện chương trình Chỉnh trang Đô thị trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2011 - 2015  (27/10/2010)
Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 27/10/2010 của UBND quận Gò Vấp về chỉnh trang đô thị
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010; định hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2011-2015  (30/07/2010)
Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và định hướng 2011-2015 Phụ lục kinh tế - xã hội, ngân sách 2005-2010
Báo cáo tình hình thực hiện 5 chương trình, công trình trọng điểm mang tính đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX  (30/07/2010)
Báo cáo 5 công trình trọng điểm 2006-2010
Đề án thực hiện các chương trình, công trình kinh tế - xã hội đột phá của dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015  (30/07/2010)
Đề án thực hiện 03 chương trình đột phá
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search