THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
8
3
2
2
6
Thông báo kết luận chỉ đạo - điều hành 13 Tháng Mười Hai 2017 4:49:02 SA
Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND quận về tình hình tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả nội dung phản ánh của công dân qua đường dây nóng của Lãnh đạo Thành phố và chuyên mục “Ý kiến công dân trên Website quận”  (16/05/2016)
Thông báo Kết luận số 34/TB-VP ngày 5/5/2016 của Văn phòng UBND quận
Nội dung kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận tãi cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận 6 tháng đầu năm 2015  (14/07/2015)
Thông báo số 57/TB-VP ngày 13/7/2015 của UBND quận về nội dung kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận tãi cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận 6 tháng đầu năm 2015
Nội dung kết luận tại cuộc họp giao ban công tác quản lý Nhà nước về dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015  (09/07/2015)
Thông báo số 56/TB-VP ngày 08/7/2015 về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch tịch UBND quận Lê Thị Kim Hạnh tại cuộc họp giao ban công tác quản lý Nhà nước về dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Thông báo kết luận về quản lý và bố trí quỹ nhà ở tái định cư cho các dự án trên địa bàn quận  (03/04/2015)
Thông báo số 22/TB-VP ngày 1/4/2015 của Văn phòng UBND quận về kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thanh Vân tại cuộc họp về quản lý và bố trí quỹ nhà ở tái định cư cho các dự án trên địa bàn quận Gò Vấp
Thông báo kết luận tại cuộc họp sơ kết hoạt động phong trào năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015  (27/03/2015)
Thông báo số 21/TB-VP ngày 26/3/2015 về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị KIm Hạnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại cuộc họp sơ kết hoạt động phong trào năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Thông báo kết luận về công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội năm 2015  (18/03/2015)
Thông báo số 15/TB-VP ngày 17/3/2015 của Văn phòng UBND quận về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Kim Hạnh tại cuộc họp về công tác kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội năm 2015
Thông báo kết luận của Văn phòng UBND Thành phố ngày 13/12/2014  (17/12/2014)
Thông báo số 1067/TB-VP ngày 13/12/2014 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Hồng về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, kế hoạch năm 2015 và thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, phương hướng 2016 - 2020 của quận Gò Vấp
Thông báo về triển khai công tác tiết kiệm điện trên địa bàn quận  (04/06/2014)
  
Thông báo số 57/TB-VP ngày 04 tháng 6 năm 2014
Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm và dịch cúm A ở người  (04/06/2014)
  
Thông báo số 58/TB-VP ngày 04 tháng 6 năm 2014
Thông báo kết luận họp giao ban Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn  (02/06/2014)
  
Thông báo số 56/TB-VP ngày 02 tháng 5 năm 2014

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search