THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
3
1
6
2
1
1
Hoạt động Đảng bộ 12 Tháng Tư 2017 4:10:00 CH

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

 

 

(WEBGOVAP) - Ngày 11.4, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị Giao ban chuyên đề về “Công tác dân vận của chính quyền”. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Ban Dân vận Thành ủy, Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận, Nguyễn Trí Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy, Lê Hoàng Hà - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư các Chi - Đảng bộ cơ sở toàn Quận (ảnh).

 

 

Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - UVTV Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày đề dẫn nêu rõ: Công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp (gọi tắt là công tác dân vận chính quyền) có vai trò, vị trí quan trọng và liên quan mật thiết với công tác dân vận của Đảng và của Mặt trận, đoàn thể. Xuất phát từ chức trách, nhiệm vụ của chính quyền là thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; mọi chủ trương, giải pháp của chính quyền đều liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước thường xuyên tiếp xúc, giao tiếp với Nhân dân, giải quyết các yêu cầu của công dân theo quy định pháp luật. Do đó, công tác dân vận của chính quyền tốt sẽ củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tạo điều kiện nâng cao vai trò, vị trí Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã hội và trong Nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Ngược lại, công tác dân vận chính quyền không tốt sẽ làm giảm sút lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng, gây khó khăn và giảm hiệu quả công tác vận động Nhân dân của Mặt trận, đoàn thể, không phát huy tốt dân chủ cơ sở và Nhân dân thiếu tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước.

Xác định vai trò, vị trí quan trọng đó của công tác dân vận chính quyền, Quận ủy đã ban hành các Kế hoạch tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị Quận, Thông tri về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính và chính quyền các cấp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan hành chính. Ủy ban Nhân dân Quận đã ban hành các kế hoạch thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ký kết liên tịch, phối hợp hoạt động với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền đã có những chuyển biến tích cực như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho Nhân dân trong giao dịch hành chính; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỷ năng giao tiếp và trách nhiệm, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; phát huy dân chủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận, các đoàn thể, của Nhân dân đối với công trình, dự án, chương trình phát triển kinh tế- xã hội liên quan đến lợi ích của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện; giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, kiến nghị và thư xin lỗi khi trả hồ sơ không đúng hẹn; kết hợp phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong vận động Nhân dân nâng cấp hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống hộ nghèo, diện chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn… Tuy nhiên, công tác dân vận chính quyền cũng còn những hạn chế như: Một số cấp ủy cơ quan, đơn vị chưa có giải pháp hiệu quả lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn với công tác dân vận; chưa gắn kết đồng bộ với Mặt trận, đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền, vận động Nhân dân; nhận thức về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận của một số cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ còn hạn chế; chậm đổi mới phương thức, hình thức, nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của chính quyền địa phương đến Nhân dân; chưa phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, chức năng đại diện của Nhân dân và vai trò tự quản của hệ thống chính trị khu phố, tổ dân phố; chưa kết hợp tốt phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Dân vận khéo”.

Để tiếp tục thực hiện tốt thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 46-KH/QU ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Thông tri số 06-TT/TU của Thành ủy về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khắc phục  các khó khăn, hạn chế trong công tác dân vận của chính quyền, hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung, giải pháp cụ thể như:

1. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, vẫn còn có nhận thức cho rằng công tác cải cách thủ tục hành chính và quản lý nhà nước là của chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động là của Mặt trận, đoàn thể, do đó dù có ký kết chương trình phối hợp hành động nhưng hiệu quả chưa cao. Đề nghị các cấp ủy Đảng cần có giải pháp lãnh đạo gắn kết công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước của địa phương, cơ quan, đơn vị với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của Mặt trận, đoàn thể; nâng cao ý thức của công chức, viên chức về công tác dân vận; trong phối hợp nêu rõ những việc Mặt trận, đoàn thể tham gia trong công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng phong trào, cuộc vận động. Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động trong phối hợp hành động, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, phản ảnh đầy đủ, kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, tâm trạng của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của địa phương. Hàng năm, lấy kết quả thực hiện phối hợp là cơ sở, tiêu chí xem xét, đánh giá kết quả thi đua của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ cấp Quận đến cơ sở.

2. Đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân và tạo điều kiện để Nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển, ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống xã hội, do đó cần nghiên cứu kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính với đổi mới phương thức, nội dung thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chủ trương, giải pháp của chính quyền địa phương đến trực tiếp với Nhân dân, đặc biệt là chủ trương, chính sách, thủ tục mới bổ sung, sửa đổi, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Đề nghị Ủy ban Nhân dân Quận tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và Trang thông tin điện tử của Quận.

Công khai rộng rãi qua Trang thông tin điện tử Quận về quy trình, thủ tục tiếp nhận, trả hồ sơ hành chính; chương trình công tác; chức trách, nhiệm vụ cán bộ, công chức viên chức Quận, các phường…để Nhân dân giám sát hoạt động chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tác phong, thái độ khi giao tiếp với Nhân dân. Khuyến khích Nhân dân, doanh nghiệp góp ý, phản ảnh, hiến kế, đề xuất giải pháp cải cách thủ tục hành chính, về quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền qua hộp thư, Trang tin điện tử Quận. Khi tiếp nhận các ý kiến góp ý của Nhân dân phải có thông tin trả lời và cảm ơn các ý kiến góp ý.

3. Quan tâm lãnh đạo củng cố tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị của khu phố, sinh hoạt tổ dân phố.

 Hiện nay chất lượng hoạt động ở khu phố, tổ dân phố còn nhiều hạn chế. Chưa thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền và vai trò tự quản, tỉ lệ hộ dân tham gia sinh hoạt thấp, thậm chí có nơi không tổ chức sinh hoạt tổ dân phố theo quy định; trong thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa phát huy quyền giám sát của Nhân dân, nhất là phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi, biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của chính quyền đến Nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời, có những việc chính quyền đã trả lời hoặc đang giải quyết nhưng người dân vẫn chưa biết.

Đề nghị cần tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức, nội dung hoạt động ở khu phố, tổ dân phố. Phát huy vai trò tự quản trong thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ dân phố và hoạt động của khu phố, có sự phân công phù hợp với từng thành viên trong hệ thống chính trị khu phố. Khắc phục nhiều tổ chức, đầu mối cùng chỉ đạo khu phố, tổ dân phố  dẫn đến chồng chéo, trùng lắp, phong trào không phù hợp tình hình và nhu cầu của Nhân dân ở khu phố, tổ dân phố. Thực hiện rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, quy chế hoạt động khu phố, tổ dân phố để có điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp.

4. Kết hợp phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Dân vận khéo”.

Ủy ban Nhân dân Quận đã chỉ đạo kết hợp phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Dân vận khéo”, tuy nhiên phong trào “Dân vận khéo” tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc Nhân dân quan tâm, bức xúc, những khó khăn, hạn chế kéo dài, chậm khắc phục. Do đó, để kết hợp tốt phong trào thi đua với phong trào “Dân vận khéo” thì ngay từ đầu năm các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua phải xác định những lĩnh vực, phong trào nào là “Dân vận khéo”, trên cơ sở đó Ban Dân vận Quận ủy sẽ phối hợp cùng Thường trực Hội đồng thi đua theo dõi, đánh giá việc thực hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình kịp thời. Rất mong hội nghị thảo luận, góp ý, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước với phòng trào “Dân vận khéo”.

5. Vai trò giám sát của các cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành viên Mặt trận trong việc thực hiện công tác dân vận của Ủy ban Nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp.

Mục tiêu công tác dân vận chính quyền là phục vụ Nhân dân với phương châm “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích của Nhân dân của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện giám sát Ủy ban Nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các công trình, dự án liên quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của Nhân dân; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…chính là giám sát việc thực hiện chức trách quản lý nhà nước với công tác dân vận. Tuy nhiên, giám sát của cấp ủy Đảng, của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc về tính chất, phạm vi, nội dung, hình thức giám sát có khác nhau, vì vậy cần có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả nhằm giúp cho Ủy ban Nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của các đơn vị: Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND Quận thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận, Chi bộ Công an thuộc Đảng bộ Phường 11, Ủy ban Nhân dân Phường 5, Chi bộ Viện kiểm sát Nhân dân Quận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh: Từ thực tiễn cho thấy, công tác dân vận của chính quyền luôn phải được cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn nữa về vai trò của dân vận trong cơ quan Nhà nước; xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức Nhà nước vì Nhân dân phục vụ và phục vụ Nhân dân vô điều kiện, đúng với bản chất Nhà nước ta, với Tư tường Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước thực sự là công bộc của Nhân dân như lời Bác Hồ đã dạy. Đặc biệt xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ. Để thực hiện đúng đắn Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận của chính quyền, phải xuất phát từ nhận thức đầy đủ, đúng đắn của cấp ủy, người đúng đầu cấp ủy, chính quyền và của từng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, nhất là bộ phận thường xuyên giải quyết công việc hành chính cho Nhân dân, cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi họ đến cơ quan công quyền; về vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong vận động quần chúng Nhân dân. Phải hiểu rằng: việc sử dụng quyền lực và để quyền lực Nhà nước được phát huy tốt, được người dân, Nhân dân thực sự tôn trọng và chấp hành nghiên túc, tự nguyện, tự giác thì phải có thái độ gần gũi, lắng nghe một cách thực sự, làm cho người dân tin tưởng, hiểu đúng và chấp hành tốt các quy định của Nhà nước mà không phải sử dụng đến quyền lực…. Có như thế thì Nhà nước mà chúng ta xây dựng mới thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Cán bộ, công chức Nhà nước mới thực sự là công bộc của Nhân dân và quan trọng nhất chính là lòng dân. Dân tin thì dân ủng hộ, Nghị quyết của Đảng mới thực sự đi nhành vào cuộc sống.

 

Bài: BA MINH  - Ảnh: Ban Dân vận Quận ủy


Số lượt người xem: 328    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search