THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
5
1
1
Hoạt động Đảng bộ 07 Tháng Tư 2017 2:50:00 CH

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ 9 - KHÓA XI

 

(WEBGOVAP) - Ngày 7.4.2017, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 9 - Khóa XI đã tổ chức tại Hội trường Quận ủy. Đến dự có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận Hội nghị.

 

 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, hội nghị đã thống nhất đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII về "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thảo luận, trao đổi về chuyên đề thực trạng và giải pháp chấn chỉnh trật tự lòng đường - lề đường trên toàn Quận, xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Khóa XI đã đề ra.

 

 

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận

phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận ghi nhận trong 3 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế của Quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác quản lý trật tự đô thị có nhiều chuyển biến. Tiến độ thực hiện vận động cải táng, bốc mộ được quan tâm. Đặc biệt, việc xóa điểm tập kết rác tại đầu đường Tân Sơn và tổ chức thu gom rác thải vào ban đêm góp phần đáng kể giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tiến độ các công trình trọng điểm được đảm bảo. Nhiều công trình giao thông phục vụ dân sinh được khởi công và hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện, đặc biệt là chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các tầng lớp Nhân dân nói chung trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Các hoạt động văn hóa – thể thao phong phú. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2017. Tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm chỉ đạt 26,52% so chỉ tiêu pháp lệnh và 24,72% so chỉ tiêu Quận phấn đấu; Công tác quản lý trật tự đô thị mặc dù có những chuyển biến nhất định nhưng chưa nâng cao được ý thức chấp hành của một bộ phận người dân; công tác chấn chỉnh các điểm mua bán tự phát chuyển biến chưa đạt yêu cầu; Công tác cải cách hành chính có tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn gần 8%;  Tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, số vụ cháy tăng so với cùng kỳ.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm, Quận ủy tập trung lãnh đạo và đã có chuyển biến tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng. Sinh hoạt chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng, định hướng nội dung có chiều sâu hơn; kịp thời triển khai các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các sự kiện chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII, chú trọng xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa nội dung Nghị quyết. Chủ động triển khai chương trình kiểm tra giám sát và chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Các  hoạt động và phong trào thi đua của Mặt trận và các đoàn thể được đầu tư thiết thực, phong phú hơn, có sức lan tỏa sâu rộng hơn. Đến thời điểm này đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng tiếp theo trong Quý II của năm 2017, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu toàn Quận tập trung cao cho việc thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, đặc biệt là tạo cho được chuyển biến căn bản về công tác quản lý trật tự đô thị, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận với cử tri, lắng nghe và thực hiện thấu đáo các ý kiến đóng góp chính đáng của các tầng lớp Nhân dân để góp phần xây dựng chất lượng sống tốt hơn về mọi mặt; triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 4 - Khóa XII về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể, lên trên lợi ích cá nhân. Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng Đảng, về đạo đức cho cán bộ, đảng viên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc, bảo đảm quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, xây dựng Quận Gò Vấp thực sự có chất lượng sống tốt, văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

BA MINH

 

 

 

 


Số lượt người xem: 619    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search