THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
8
1
6
7
Các cơ sở Tôn giáo 20 Tháng Tư 2018 2:19:03 SA
Danh sách các Thánh Tịnh trên địa bàn quận Gò Vấp  (12/12/2010)
STT Phường Tên cơ sở Pháp danh Thế danh Điện thoại 1 Phường 3 Thánh tịnh Đại Thanh Bà Phạm Thị Hạnh 5.881.810 2 Phường 11 Thánh tịnh Minh Kiến Đài ...
Danh sách các Tịnh thất trên địa bàn quận Gò Vấp  (12/12/2010)
STT Phường Tên cơ sở Pháp danh Thế danh Điện thoại 1 Phường 4 Tịnh thất Pháp Luân Đại đức Thích Phước Hải Giang Phước Hải 8.956.514
Danh sách các Tu viện trên địa bàn quận Gò Vấp  (12/12/2010)
Danh sách các Tu viện trên địa bàn quận Gò Vấp STT Phường Tên cơ sở Người phụ trách Điện thoại 1 Phường 1 Chi hội Tin Lành Mục sư Trần Công Chánh 8.954.209 2 Phường 3 Tu viện Đaminh Mân Côi ...
Danh sách các Tịnh xá trên địa bàn quận Gò Vấp  (12/12/2010)
Danh sách các Tịnh xá trên địa bàn quận Gò Vấp STT Phường Tên cơ sở Pháp danh Thế danh Điện thoại 1 Phường 1 Tịnh xá Ngọc Phương Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên Phan Thị Út 8.940.841 ...
Danh sách các Giáo Xứ trên địa bàn quận Gò Vấp  (12/12/2010)
STT Phường Tên cơ sở Người phụ trách Điện thoại 1 Phường 3 Giáo xứ Hòa Bình Linh mục Giuse Nguyễn Văn Luật 38.955.730 2 Giáo xứ Mân Côi Linh mục Giuse Phạm Quang Sáng 39.852.776 ...
Danh sách các Chùa trên địa bàn quận Gò Vấp  (12/12/2010)
Danh sách các Chùa trên địa bàn quận Gò Vấp STT Phường Tên cơ sở Pháp danh Thế danh Điện thoại 1 Phường 1 Chùa Châu An Ni sư Thích Nữ Lệ Phát Nguyễn Thị Ngọc Em 8.956.504 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search